I. TỔNG QUÁT CÔNG NGHỆ ­ Sử dụng công nghệ nghiền dẻo: Các loại đất sét được cấp vào hai thùng nạp liệu khác nhau, sa mốt được nghiền mịn chứa trong Silo dự trữ; Đất sét và sa mốt mịn được phối trộn theo tỷ lệ yêu cầu của nhà sản xuất bằng máy trộn hai trục, sau đó phối liệu được cấp đến một máy nhào luyện Sa luân rồi tiếp qua hai máy cán trơn (máy cán trơn, máy cán mịn), tiếp đến là máy luyện miết, cuối cùng là tới bể ủ....