Dây chuyền sản xuất gạch clinker 1.000.000m2/năm

I. TỔNG QUÁT CÔNG NGHỆ ­ Sử dụng công nghệ nghiền dẻo: Các loại đất sét được cấp vào hai thùng nạp liệu khác nhau, sa mốt được nghiền mịn chứa trong Silo dự trữ; Đất sét và sa mốt mịn được phối trộn theo tỷ lệ yêu cầu của nhà sản xuất bằng máy trộn hai trục, sau đó phối liệu được cấp đến một máy nhào luyện Sa luân rồi tiếp qua hai máy cán trơn (máy cán trơn, máy cán mịn), tiếp đến là máy luyện miết, cuối cùng là tới bể ủ. ­ Sử dụng công nghệ tạo hình đùn dẻo: Phối liệu chứa trong bể ủ được xe xúc lật vận chuyển đổ vào một cấp liệu trung gian và từ đó cấp tới máy nhào đùn liên hợp. Gạch chẻ các loại được tạo hình theo phương pháp đứng qua một máy cắt tự động có bo cạnh, gạch chẻ được tự động xếp lên các khay chứa và qua dàn nâng hạ để tự động đặt vào xe sấy. ­ Sử dụng công nghệ sấy liên tục: Các xe sấy chứa đầy sản phẩm được tự động đưa lên xe phà, xe phà sẽ tự động đưa các xe sấy lên đường ray sấy. Nhà sản xuất chủ động đặt chế độ sấy tự động từ màn hình điều khiển. ­ Sử dụng công nghệ xếp dỡ tự động: Sản phẩm sau khi được sấy khô (đạt tới 1% ẩm) sẽ được các máy bốc xếp tự động dỡ gạch khỏi các khay sấy, xe sấy để xếp lên goong theo chế độ cài đặt của nhà sản xuất. Xe sấy, khay sấy không còn gạch sẽ quay về khu vực tạo hình để chờ xếp sản phẩm tạo hình. ­ Sử dụng công nghệ nung tuynel trần phẳng: Nhà sản xuất cài đặt chế độ ra vào goong cho lò nung, cài đặt các chế độ nhiệt độ, chế độ khí động học cho lò nung; các cài đặt này hoàn toàn được thực hiện trên máy tính điều khiển và trên các màn hình điều khiển. ­ Nhiên liệu: Nhiên liệu phục vụ nung đốt sản phẩm được cung cấp từ một trạm khí hóa than nguội điều khiển hoàn toàn tự động. II. NHIÊN LIỆU ­ Để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả của dự án, nhiên liệu được sử dụng là khí hóa than nguội sạch