Yếu tố nào quyết định nên sản phẩm cơ khí chất lượng cao?

Trong nền kinh tế của một đất nước, cơ khí luôn là một ngành then chốt, góp phần quan trọng. Ngành cơ khí là cơ sở, là động lực cho các ngành công nghiệp khác phát triển, là “xương sống” của nền kinh tế cung cấp toàn bộ những trang thiết bị cho các ngành từ nông nghiệp như chế biến nông sản, đến giao thông vận tải, an ninh quốc phòng,…

Nhận thấy được tầm quan trọng của ngành cơ khí cũng như để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về sản phẩm công nghệ chất lượng, vừa qua Thủ tướng đã ra quyết định 18/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực từ ngày 15/6/2019. Trong đó, đưa ra một số tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong ngành cơ khí như sau: Tuổi thiết bị lĩnh vực cơ khí, sản xuất, chế biến cho phép có tuổi không quá 15 – 20 năm. Đặc biệt, không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp các nước xuất khẩu đã loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường,…Ngành cơ khí là một ngành đặc biệt, sản phẩm tạo ra chất lượng cao không chỉ phụ thuộc vào người lao động có tay nghề cao mà còn yêu cầu máy móc, thiết bị chất lượng, đủ tiêu chuẩn.

Với Quyết định 18/2019 của Thủ tướng, quy định không nhập lại máy móc quá cũ, không chỉ giúp doanh nghiệp thay đổi cơ cấu máy móc sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thay đổi bộ mặt của ngành cơ khí trong nước.

Tại cơ khí Tiến Mạnh, chúng tôi sản xuất và gia công cơ khí chính xác với đội ngũ kỹ sư tay nghề cao, sử dụng thiết bị nhập khẩu mới hoàn toàn, sản phẩm tạo ra chất lượng chuẩn Châu Âu và 100% khách hàng đều hài lòng, xem các sản phẩm của chúng tôi tại đây

Leave A Comment