Thứ hai là ngày đầu tuần

Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và thù hận.
…Có 2 thứ bạn sẽ đọc ở những bài viết sau😎
Chúc Quý khách hàng đầu tuần thật nhiều năng lượng 💯💯💯❗️
Leave A Comment