GIAO HÀNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NGÓI XI MĂNG MÀU HỆ 2 MÁY ÉP

vừa qua Tiến Mạnh đã hoàn thiện chạy thử Dây chuyền sản xuất ngói xi măng màu vào TP. Hồ Chí Minh

02 máy ép ngói thủy lực thân rời xylanh 400 lực ép max 270 tấn

Hệ trộn liệu 03 cửa xả

Hệ khuôn đã được đóng gói cẩn thận sẵn sàng chuyển lên xe

Hệ Khuôn sóng thấp, rìa sóng, nóc sóng. Hệ khuôn phẳng, rìa phẳng nóc phẳng

Khay đỡ ngói

Dập thử sản phẩm tại nhà máy trước khi giao hàng

Với chính sách ưu tiên phát triển của nhà nước, Vật liệu xây dựng không nung – Ngói xi măng màu ngày càng được ưa chuộng và có vị trí đứng trên thị trường, được nhiều bên ưu tiên và quan tâm nghiên cứu chuyển đổi hướng đầu tư sản xuất.

Liên hệ Đầu tư: 0965.983.615

Hồng Thanh

Leave A Comment