TỔNG QUAN DỰ ÁN

Với mục tiêu thiết kế, chế tạo máy móc, hệ thống thiết bị sản xuất dây chuyền gạch ngói sử dụng công nghệ hiện đại trong lò nung thanh lăn có công suất sản xuất lớn hơn, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn cung cấp theo đơn đặt hàng của Công ty cổ phần Gốm Mỹ. Đây là công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới được Công ty cổ phần Gốm Mỹ và Công ty cổ phần cơ khí Tiến Mạnh hợp tác nghiên cứu phát triển.

Xác định rõ mục tiêu và tầm quan trọng của dự án (là cuộc cách mạng trong công nghệ sản xuất ngói cao cấp). Công ty cổ phần cơ khí Tiến Mạnh đã nỗ lực bắt tay vào sản xuất nhằm hoàn thiện dự án nhanh nhất. Sau thời gian 125 ngày, toàn bộ dự án dây chuyền sản xuất ngói trên lò nung thanh lăn do Công ty Cổ phần cơ khí Tiến Mạnh thiết kế và thi công đã bàn giao toàn bộ cho khách hàng là Công ty cổ phần Gốm Mỹ.

Việc hoàn thiện dự án này không chỉ mang lại giá trị về kinh tế cho cả 2 phía Công ty mà còn là cơ hội để Công ty cổ phần cơ khí Tiến Mạnh học hỏi, nâng cao chuyên môn và phát huy hết năng lực của đội ngũ lao động. Về phía Công ty cổ phần Gốm Mỹ, đây là dự án giúp Công ty sản xuất ra sản phẩm có giá trị trên thị trường, mang lại công ăn việc làm cho mọi người,…

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Danh mục :
    Dây truyền sản xuất ngói
  • Khách hàng :
    Gốm Mỹ
  • Thời gian :
    Tháng 2, 2017